Loading...

Dėmesio!

Jūsų sesija pasibaigs po 15:00 minučių
Grįžti į pradinį puslapį
Bilietų pasirinkimas
Renginio aprašymas
Pasirinktas sektorius: Pakeisti
Sektorius Kaina Laisva
Siūlomos vietos
Sektorius Eilė Vieta Bilieto kategorija Kaina
Atgal į renginių pasirinkimą
Peržiūra
Pristatymo būdas
Personalizavimas
Apmokėjimo būdas
Iki sesijos pabaigos liko 15:00 minutės
Krepšelis
Kiekis: Bilietas(-ai)
Iš viso:
Taip
Ne
Ar norite pasirinktus bilietus priedėti prie užsakymo ?
Užsakymai
Visi pasirinkti bilietai paruošti pirkimuiPeržiūrėti savo pirkinių krepšelį
Atgal į renginių pasirinkimą
Slaptažodžio atnaujinimas
Jeigu pamiršote savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, prašome įrašyti savo vardą ir pavardę bei el. pašto adresą - jums bus išsiųsti jūsų prisijungimo duomenys el. paštu. Jeigu kyla sunkumų, susisiekite su mumis el. paštu info@bilietai.lt.

Sukurti vartotojo prisijungimus

Atnaujinti duomenis

* Prašome užpildyti visus žvaigždutėmis pažymėtus laukelius
Pakeisti slaptažodį
Vartotojo vardas:
*
*
*
*
*
Kontaktiniai duomenys
*
*
*
Mobilaus telefono nr.
*
Šis puslapis yra apsaugotas reCAPTCHA ir taikoma Google privatumo politika bei paslaugų teikimo sąlygos.
*
*
SMS bilieto pristatymo duomenys
Mobilaus telefono nr. SMS bilietui:
Bilieto į kortelę pristatymo duomenys
Kortelės numeris:
Prisijungimai susieti
Naudojimosi taisyklės
Sutinku su Naudojimosi taisyklės
Patvirtinti
Visi pasirinkti bilietai paruošti pirkimuiPeržiūrėti savo pirkinių krepšelį

Užsakymo patvirtinimas

Pristatymo būdas:
SMS bilietas(-ai) išsiųsti šiuo numeriu(-iais):
Bilietas(-ai) pridėti prie šios kortelės:
SMS priminimas bus išsiųstas šiuo numeriu(-iais):
()

Sąskaitos nr. Pirkimo data Viso Bilietai Pristatymo būdas

Renginių sąrašas

Iki sesijos pabaigos liko 15:00 minutės

Pridėkite visų pasirinktų renginių bilietus automatiškai į krepšelį paspausdami mygtuką žemiau

Rankinis bilietų pasirinkimas

Privaloma sutikti su sąlygomis.
"Bilietai Lt" paslaugų sąlygos

VARTOTOJŲ TAISYKLĖS

Privatumo politika

UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, juridinio asmens kodas 302598528, registracijos adresas J.
Jasinskio g. 12, Vilnius, LT-01112, adresas korespondencijai Bokšto g. 10-12, Vilnius, LT-01126, (toliau
vadinama - „Bilietų platintojas“) vertina klientų privatumą.

„Bilietų platintojas“ nerenka ir nesaugo klientų asmens duomenų, visi klientų asmens duomenys yra
tvarkomi įmonių grupės, kuriai priklauso „Bilietų platintojas“, įmonės „Piletilevi“ - AS „Piletilevi“,
registracijos kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a / 9, 10412 Talinas.

Įmonių grupė siekia, kad visi duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. „Piletilevi“ ir kitos grupės
įmonės tvarko asmens duomenis remdamiesi minimalumo principu: tvarkomi tik asmens duomenys,
būtini mūsų paslaugoms teikti.

Šio dokumento tikslas yra skaidriai ir suprantamai paaiškinti, kaip ir kokiais principais vadovaujantis
yra tvarkomi klientų asmens duomenys. Šiame dokumente aprašome asmens duomenų tvarkymo
principus ir tai, kaip yra tvarkomi asmens duomenys. Atidžiai perskaitykite asmens duomenų
tvarkymo principus, kad suprastumėte, kaip „Piletilevi“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis.
 

1. TERMINAI IR TRUMPINIMAI

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis reglamentas (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra
asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,
kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės,
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Galiojantys teisės aktai - visi galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymai,
įskaitant, bet neapsiribojant, nacionalinius BDAR įgyvendinimo aktus.

Klientas ar duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Bilietų platintojo paslaugomis,  arba pareiškia norą jomis naudotis ir kurio asmens duomenis „Piletilevi“ tvarko, įskaitant naudojimąsi „Bilietų platintojas “ elektronine parduotuve per „Bilietų platintojas“ svetainę.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šių asmens duomenų tvarkymo principų tikslais asmens duomenų valdytojas yra „Piletilevi“ - AS „Piletilevi“ (registracijos kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a / 9, 10412 Talinas).
     
Interneto svetainė -  „Bilietų platintojo“ svetainė http://www.bilietai.lt ir visi susiję padomeniai ar kitos „Bilietų platintojo” interneto svetainės ir naudojami socialiniai tinklai.

Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.


2. BENDROJI DALIS

2.1. Asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Bilietų platintojo“ paslaugomis ar pareiškia norą jomis naudotis. Be kita ko, asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Bilietų platintojo“ elektronine parduotuve.

2.2. „Piletilevi“  garantuoja, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. Pagrindinis teisės aktas, kurių „Piletilevi“  laikosi tvarkydama klientų asmens duomenis, yra BDAR.

2.3. Jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


3. TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

3.1. „Piletilevi“ tvarko klientų asmens duomenis tik tuo atveju, jei turi teisinį pagrindą tvarkyti juos pagal galiojančius įstatymus.

3.2. „Piletilevi“ gali tvarkyti klientų asmens duomenis šiais atvejais:

 1. sudaryti sutartį, įvykdyti sutartį, garantuoti sutarties vykdymą ar teikti paslaugas klientams - pavyzdžiui, norint užsiregistruoti kaip vartotojui ar naudotis „Bilietų platintojas“ elektronine parduotuve (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 2. vykdyti teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, vykdant „Bilietų platintojas“ apskaitos įsipareigojimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 3. teisėtų „Bilietų platintojas“ ar trečiojo asmens interesų atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tokius interesus viršija duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 4. Remiantis klientų sutikimu, pavyzdžiui, norint gauti naujienlaiškį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei klientas davė sutikimą gauti naujienlaiškį, jis turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą spustelėdamas nuorodą „Pašalinti“, pridėtą prie naujienlaiškio.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. „Piletilevi“  tvarko tik tokius asmens duomenis, kuriuos savo noru pateikia pats klientas. „Piletilevi“  nerenka informacijos apie klientus iš trečiųjų asmenų.

4.2. Tiksli asmens duomenų, kuriuos renka ir tvarko „Piletilevi“, sudėtis priklauso nuo konkrečių paslaugų, kurias „Piletilevi“  klientui teikia esant konkrečioms aplinkybėms. Išsamios asmens duomenų rinkimo sąlygos gali būti nustatytos tarp „Piletilevi“/ „Bilietų platintojo“  ir kliento sudarytoje sutartyje.

4.3.  Jei klientas užsiregistruoja kaip „Bilietų platintojas“ elektroninės parduotuvės vartotojas, „Bilietų platintojas“ surinks šiuos kliento duomenis, reikalingus sąskaitai susikurti pagal elektroninės parduotuvės paslaugų teikimo sąlygas:
Vartotojo:
vardas;
pavardė;
elektroninio pašto adresas;
telefono numeris.

4.4. Jei per „Bilietų platintojas“ elektroninę parduotuvę atliekama operacija (perkamas bilietas) (neatsižvelgiant į tai, ar klientas yra registruotas, ar neregistruotas elektroninės parduotuvės vartotojas), „Piletilevi“  surinks šiuos duomenis apie klientą:

informacija apie bilietą, įsigytą iš „Bilietų platintojas“ elektroninės parduotuvės (įskaitant informaciją apie nuolaidą perkant bilietą su nuolaida);

banko sąskaitos, naudojamos operacijai atlikti, informacija (banko sąskaitos numeris ir sąskaitos savininko vardas bei pavardė).


5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. „Piletilevi“ neatskleis klientų asmens duomenų trečiosioms šalims be atitinkamo teisinio pagrindo.

5.2. Tam tikrais atvejais „Piletilevi“ gali atskleisti klientų asmens duomenis teisę turintiems asmenims (pavyzdžiui, renginio, į kurį klientas įsigijo bilietą, organizatoriui), jei tai būtina svarbiai organizacinei informacijai pateikti, bilietams perpirkti, jei renginys yra atšauktas arba dėl bet kurios kitos svarbios priežasties.

5.3. „Piletilevi“  turi teisę naudoti įgaliotus duomenų tvarkytojus tvarkant asmens duomenis. Tam tikrais atvejais „Piletilevi“  įgalioja tam tikrus asmenis tvarkyti klientų asmens duomenis, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjus, IT programinės įrangos kūrėjus).


6. ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS

6.1. „Piletilevi“ nesaugos asmens duomenų ilgiau nei reikia asmens duomenims tvarkyti arba leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

6.2. Registruotų vartotojų asmens duomenis „Piletilevi“ elektroninėje parduotuvėje „Piletilevi“ saugo tol, kol vartotojas nusprendžia ištrinti savo sąskaitą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, sutarties vykdymas).

6.3. Asmens duomenis apie sutartis, sudarytas tarp „Piletilevi“ ir kliento, „Piletilevi“ paprastai saugo ne ilgiau kaip 3 metus po sandorio (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, teisėtas interesas ir ieškinių senaties terminas, kaip nurodyta 1 dalyje).

6.4. „Piletilevi“ apskaitos dokumentus, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis, „Piletilevi“ paprastai saugo 7 metus nuo finansinių metų pabaigos, kai finansinė operacija, susijusi su dokumentu, buvo įrašyta į apskaitos knygą pagal pirminį dokumentą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

6.5. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų išsaugojimo sąlygas, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


7. NAUDOJIMASIS SLAPUKAIS

7.1. „Bilietų platintojas“ svetainėje naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuose yra kliento kompiuteryje saugoma informacija, skirta klientui stebėti ar identifikuoti.

7.2. „Bilietų platintojas“ svetainėje naudojami šie slapukai:
 
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Informacija, apdorojama kartu su slapuku Slapuko išsaugojimas Ar kokia nors informacija per slapuką bendrinama ar perduodama trečiosioms šalims?
viešas Vartotojo pirkimo krepšelis naudotojo identifikavimas Sesijos metu Ne
 „lang“  pasirinktos kalbos kalbos kodas 1 mėnuo Ne
„designTemos“ pasirinkto dizaino tema dizaino temos kodas Sesijos metu Ne
hideBanners vartotojo pasirinkimas slėpti reklamjuostes Pasirinktų reklaminių antraščių ID numeriai 1 diena Ne
loginToken automatinis vartotojo prisijungimo naudotojo identifikavimas 3 metai Ne
_ga „Google Analytics“ statistika naudotojo identifikavimas 2 metai Taip
_fbp „Facebook“ reklamos efektyvumo stebėjimas naudotojo identifikavimas 3 mėnesiai Taip
_gid „Google“ žymų tvarkyklės statistika naudotojo identifikavimas 2 dienos Taip
 

7.3. Klientai turi teisę bet kada išjungti slapukus, pakeisdami nustatymus savo interneto naršyklėje. Tokiu atveju klientas turi įvertinti, kad išjungus slapukus kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Slapukus galima išjungti vykdant žiniatinklio naršyklės skyriuje „Pagalba“ pateiktas instrukcijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip slapukai veikia arba kaip išjungti slapukus, rasite svetainėje www.allaboutcookies.org.


8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

8.1. Klientai turi visas teises, kylančias iš galiojančių įstatymų, susijusius su jų asmens duomenų tvarkymu, visų pirma, šias teises:

 1. prieigos teisė: klientas turi teisę bet kuriuo metu paklausti, ar „Piletilevi“ turi kokius nors jo asmens duomenis, ir gauti informaciją apie tai, kuriuos duomenis tvarko „Piletilevi“;
 2. teisė į taisymą: klientas turi teisę prašyti „Piletilevi“ patikslinti ar ištaisyti asmens duomenis, jei duomenys yra nepakankami, neišsamūs ar neteisingi;
 3. teisė prieštarauti: klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, pavyzdžiui, kai asmens duomenys naudojami remiantis teisėtais „Piletilevi“ interesais, įskaitant profilio analizę tiesioginės rinkodaros tikslais;
 4. teisė būti ištrintam: klientas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jei tvarkymas grindžiamas sutikimu ir klientas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 5. teisė į duomenų tvarkymo apribojimą: klientas turi teisę reikalauti, kad „Piletilevi“ apribotų savo asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius įstatymus, pavyzdžiui, jei „Piletilevi“ nebereikia kliento asmens duomenų tvarkymo tikslais arba jei klientas prieštaravo jo asmens duomenų tvarkymui;
 6. teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis: jei kliento asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, klientas turi teisę bet kada atšaukti šį sutikimą;
 7. perkėlimo teisė: klientas turi teisę iš „Piletilevi“ gauti anksčiau pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi remiantis anksčiau duotu sutikimu arba siekiant įvykdyti su klientu sudarytą sutartį, raštu ar viešai naudojamu elektroniniu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, paprašyti, kad „Piletilevi“ perduotų šiuos duomenis trečiajai šaliai paslaugų teikėjui;
 8. teisė pateikti skundą: jei klientas mano, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės, jis gali pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
8.2. Šiame skyriuje išvardytos klientų teisės į jų asmens duomenų tvarkymą nėra absoliučios teisės. Tam tikrais atvejais kitų duomenų subjektų teisės ar „Piletilevi“ teisės gali apriboti kliento teises.

8.3. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis arba pateikti prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.


9. ASMENS DUOMENŲ SAUGA

9.1. „Piletilevi“ privalo garantuoti asmens duomenų tvarkymo saugumą, kad apsaugotų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo.


9.2. Atsižvelgdamas į naujausius tyrimų ir technologijų pokyčius, jų pritaikymo kaštus, asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, taip pat į skirtingą fizinių asmenų teisių ir laisvių riziką, „Piletilevi“ tvarkydamas asmens duomenis siekia visuomet įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų jų saugumą.


10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR KLAUSIMAI

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą arba norite pateikti prašymų ar prašymų dėl bet kokių asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su „Bilietų platintoju“ arba mūsų duomenų apsaugos specialistu „Piletilevi“.


Bendrovės kontaktai yra:

UAB  „Nacionalinis bilietų platintojas“
Įmonės kodas 302598528
PVM mokėtojo kodas LT100005962512
Bokšto g. 10-12, Vilnius, LT-01126
Tel. +370 673 25153
El. paštas info@bilietai.lt

Darbo laikas:
Pirm. – Penkt. nuo 8:30 iki 17:30

Kontaktinė asmens, paskirto Bendrovėje atsakingu už asmens duomenų apsaugą, informacija yra:

Mart Eensalu

AS Piletilevi (juridinio asmens kodas 10568581, adresas Telliskivi tn 60a/9, 10412 Talinas, Estija, kontaktinė informacija :

El. pašto adresas: mart@piletilevi.ee, telefonas: +3725064505, adresas: Telliskivi 60A, Eka C1, Talinas 10412.;


 


 

DUOMANŲ NAUDOJIMAS

Asmeninė informacija apie bilietų pirkėją (vardas ir pavardė; mobilaus telefono numeris; pašto adresas; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su bilietų platinimo sistema. Ji reikalinga tam, kad galėtume kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti bilietų pardavimo paslaugas, naudoti informaciją rinkodaros tikslais (jei bilietų pirkėjas yra davęs išankstinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis rinkodaros tikslais). Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Bet kokie finansiniai bilietų pirkėjo duomenys (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) yra fiksuojami laikinai. BILIETAI.LT sistemoje jie nėra kaupiami ar saugomi.

ELEKTRONINIS BILIETAS

- Svetainės www.bilietai.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją - nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia kokybiškai atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti prie įėjimo į renginį.
- Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.

- Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.

- Elektroninių bilietų grąžinimo atveju (jei renginys atšaukiamas ir organizatorius bilietų grąžinimą paveda UAB "Nacionalinis bilietų platintojas") pirkėjas turi pateikti asmens dokumentą - duomenys jame turi sutapti su duomenimis, nurodytais ant elektroninio bilieto.


PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Norėdami su mumis susisiekti, užpildykite formą internete, rašykite el. pašto adresu info@bilietai.lt arba skambinkite:
• Telefonu +370 673 25153 – informacija įsigijusiems bilietus.

· UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" yra tik tarpininkas tarp bilietų pirkėjų ir renginio organizatoriaus, todėl neatsako už renginį ar jo kokybę.

· Bilietai nėra keičiami ir pinigai už bilietus nėra grąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas arba keičiama renginio data; grąžinimas vykdomas renginio organizatoriaus nustatyta tvarka).

· UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ vykdo prekybą bilietais (dovanų kuponais) paslaugoms, kurias teikia tretieji asmenys, todėl nenustato trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kainų, paslaugų teikimo sąlygų, renginių ir jų reklamos turinio bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų suteikimą, jų kokybę bei turinį.

· UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" informaciją apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir kitas atsiskaitymo sąlygas pateikia kasose, interneto svetainėje www.bilietai.lt arba tiesiogiai susisiekus su bendrove. .

· UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

· UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" suteikia galimybę pasirinkti šią papildomą paslaugą: perkant bilietą internetu ir neturint galimybės jo atspausdinti, galima bilietą atsiimti kasoje (paslaugos kaina 1,50 Eur už bilietą). Bilietus atsiimti galima visose BILIETAI.LT kasose pateikus užsakymo patvirtinimo numerį, kuris atsiunčiamas el. paštu po apmokėjimo. Bilietai spausdinami PDF formatu ant balto popieriaus lapo. Apmokėjus kreditine kortele atsiėmimas kasoje galimas po 72 val. Taip pat, galima pasirinkti siuntimą registruotu paštu (tik Lietuvoje, paslaugos kaina 6,50 Eur už pristatymą). Užsakyti paslaugą galima ne vėliau nei likus 12 kalendorinių dienų iki renginio datos. Užsakant bilietų siuntimą registruotu paštu būtina teisingai nurodyti gavėjo vardą, pavardę, adresą, kontaktinį telefoną ir el. pašto adresą. Pristatymas per 10 darbo dienų.

· Pirkdami bilietus internetu www.bilietai.lt, galite atsiskaityti SEB, Swedbank, DNB, Nordea bei Šiaulių bankų internetinės bankininkystės sistemomis bei kreditinėmis kortelėmis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti keičiami ar ribojami.

· Vieno pirkimo metu į vieną renginį galite įsigyti ne daugiau kaip 10 bilietų (išskyrus atvejus, kai renginio organizatorius nurodo kitaip).

· Dėl nuolaidos taikymo informuokite pardavėją prieš pirkdami bilietą kasoje. Norėdami įsigyti bilietą su nuolaida internetu, privalote pasirinktis atitinkamą bilieto kainą su nuolaida.

· Norėdami gauti sąskaitą-faktūrą, kreipkitės el. paštu: saskaitos@bilietai.lt

· UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" bilietų kasose galite atsiskaityti grynaisiais pinigais arba kortele („Rimi“ tinkle ir prekybos centre „Ozas“ atsiskaityti galima tik grynais pinigais).

· Karštis ir intensyvi šviesa gali sugadinti bilietą.

· Kai organizatorius paveda bilietų grąžinimą vykdyti UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“, už bilietus sumokėtų pinigų grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@bilietai.lt (išskyrus atvejus, kai renginio organizatorius nurodo kitaip); visais kitais atvejais kreipkitės į organizatorių. Informuojame, kad bilietų platintojui vykdant pinigų grąžinimo procedūrą bilieto pirkėjas privalo bendrovei „Nacionalinis bilietų platintojas“ pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia.
Informuojame, kad bilietai, bilietų grąžinimą vykdant bilietų platintojui, taip pat gali būti grąžinami tik šiose BILIETAI.LT kasose (kasos darbuotojui privalote pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia):

1. „Forum Cinemas Vingis”, „Domino“ teatras, Savanorių pr. 7, Vilnius

2. VCUP, informacijos skyrius pirmame aukšte, Upės g. 9, Vilnius

3. Vilniaus mažasis teatras, Gedimino pr. 22, Vilnius

4. Kultūros centras „Girstutis“, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas (DĖMESIO! 06.01-08.31. kasa nedirbs)

5. „Švyturio” arena, BILIETAI.LT kasa, Dubysos g. 10, Klaipėda

6. „Akropolis”, „Vakarų ekspresas“, Taikos pr. 61, Klaipėda

7. Miltinio dramos teatras, Laisvės a. 5, Panevėžys

8. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus

9. Marijampolės kultūros centras, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė

10. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Tilžės g. 140, Šiauliai

Organizatoriui pačiam vykdant pinigų grąžinimą už bilietus, UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" atgal bilietų priimti negali – tokiu atveju dėl bilietų grąžinimo kreipkitės į įsigytuose bilietuose nurodytą atitinkamų paslaugų teikėją (organizatorių).

Bet kokiu atveju dėl įsigyjant bilietą sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, kai UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" grąžindamas pinigus už bilietus šių mokesčių negrąžina arba kai bilietų grąžinimą vykdo pats paslaugų teikėjas (organizatorius), pirkėjai turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus (organizatorius).

Organizatoriai turi teisę nustatyti kitokią pinigų už bilietus grąžinimo tvarką.

- Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus galite siųsti el. paštu: info@bilietai.lt arba skambinkite:
Telefonu +370 673 25153 – informacija įsigijusiems bilietus.

BILIETŲ GRĄŽINIMAS (kai organizatorius paveda grąžinimą vykdyti platintojui)


Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami

- Bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami, todėl kiekvieną kartą prieš perkant bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį ir kokio kiekio bilietų Jums reikia. UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" taip pat neatsako, jei bilietas dėl Jūsų kaltės buvo pamestas ar sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą.

Bilietų grąžinimas ir keitimas renginio atšaukimo ar datos pasikeitimo atvejais:

- UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" yra tarpininkas tarp renginio organizatoriaus (paslaugų teikėjo) ir pirkėjo. UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" neorganizuoja renginių, todėl neprisiima atsakomybės už neįvykusį renginį, jo nukėlimą, kokybę ar kitus, su renginio organizavimu susijusius dalykus. Už visa tai atsako renginio organizatorius.

- Jei perkeliamo renginio naujoji data yra netinkama arba renginys atšauktas, bilietus galima grąžinti iki organizatoriaus nurodytos datos:

· Norint grąžinti bilietus, prašome atsiųsti užpildytą grąžinimo prašymą el. paštu info@bilietai.lt. Grąžinimo prašymą rasite čia.

· Bilietai taip pat gali būti grąžinami šiose BILIETAI.LT kasose (kasos darbuotojui privalote pateikti užpildytą pinigų grąžinimo prašymą, kurį rasite čia):

1. „Forum Cinemas Vingis”, „Domino“ teatras, Savanorių pr. 7, Vilnius

2. VCUP, informacijos skyrius pirmame aukšte, Upės g. 9, Vilnius

3. Vilniaus mažasis teatras, Gedimino pr. 22, Vilnius

4. Kultūros centras „Girstutis“, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas (DĖMESIO! 06.01-08.31. kasa nedirbs)

5. „Švyturio” arena, BILIETAI.LT kasa, Dubysos g. 10, Klaipėda

6. „Akropolis”, „Vakarų ekspresas“, Taikos pr. 61, Klaipėda

7. Miltinio dramos teatras, Laisvės a. 5, Panevėžys

8. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus

9. Marijampolės kultūros centras, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė

10. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Tilžės g. 140, Šiauliai

- Organizatoriui pageidaujant pačiam grąžinti pinigus už bilietus, UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" atgal bilietų priimti negali – tokiu atveju dėl bilietų grąžinimo kreipkitės į įsigytuose bilietuose nurodytą atitinkamų paslaugų teikėją (organizatorių).DOVANŲ KUPONO TAISYKLĖS


1. BILIETAI.LT dovanų kuponą arba konkretaus organizatoriaus dovanų kuponą (toliau - Dovanų kuponas) galima įsigyti interneto svetainėje www.bilietai.lt ir BILIETAI.LT kasose, kuriose Dovanų kuponai yra platinami.

2. Dovanų kupono nominalai: 10, 15, 20, 30, 40 arba 50 Eur.

3. Dovanų kuponas galioja renginių bilietams, kurie platinami interneto svetainėje www.bilietai.lt arba BILIETAI.LT kasose.

4. Dovanų kuponas keičiamas internetu bei BILIETAI.LT kasose (Dovanų kuponas nekeičiamas prekybos centre „Ozas“ ir „Rimi“ tinkle). Keičiant Dovanų kuponą yra taikomas paslaugos mokestis 1 Eur.

5. BILIETAI.LT Dovanų kuponas suteikia klientui teisę įsigyti bilietus į bet kuriuos BILIETAI.LT kasoje ar e-parduotuvėje www.bilietai.lt nurodytus renginius už dovanų kupone nurodytą pinigų sumą. Konkretaus organizatoriaus dovanų kuponas suteikia teisę įsigyti bilietus tik į kupone nurodyto organizatoriaus renginius (arba tik Dovanų kupone nurodytus renginius).

6. Dovanų kuponas nėra vardinis.

7. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsiskaitant pateiktas Dovanų kuponas yra paimamas ir negrąžinamas.

8. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo (organizatoriaus) ir platintojo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju paslaugų teikėjas gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą ar priimti Dovanų kuponą ir grąžinti pinigus tik geranoriškai susitarus.

9. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.bilietai.lt, tačiau Pirkėjui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Pirkėjams rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis Dovanų kupono naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.bilietai.lt.

10. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos.

11. Įsigyjant Dovanų kuponą, jis nėra apmokestinamas jokiais papildomais bilietų platintojo mokesčiais.

12. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas, platinamas svetainėje www.bilietai.lt ar BILIETAI.LT kasose.

13. Dovanų kuponus klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat naudoti ar juos įgyti bet kokiu kitu neteisėtu būdu yra griežtai draudžiama. Asmenys, neteisėtai naudojantys Dovanų kuponus, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius*. Šių pažeidimų atveju, mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu Dovanų kuponu disponuojančiam asmeniui gali būti panaikinta teisė pasinaudoti Dovanų kupone nurodyta paslauga įsigyti bilietus.

14. Kilus papildomiems klausimams dėl Dovanų kupono, kreipkitės el. paštu: info@bilietai.lt

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA


Visi ginčai su BILIETAI.LT sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Prašymą/skundą dėl mūsų tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt,

tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt,

jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665)

ar užpildyti prašymą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Internetinės bilietų parduotuvės www.bilietai.lt naudojimosi taisyklės


Bendrosios nuostatos

Šios sutarties (toliau - Sutartis) šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“ kaip elektroninės prekybos sistemos Bilietai.lt administratorius (toliau – Tarpininkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis bilietus elektroninės prekybos sistemoje Bilietai.lt (toliau – Pirkėjas).

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Tarpininko laikoma sudaryta nuo to momento, kai Bilietai.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų bilietų pardavimo ir pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

Pirkėjas įsipareigoja

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, o įsigydamas bilietus be registracijos privalo nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis Bilietai.lt, sutinka su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Tarpininko teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti Bilietai.lt darbui ar stabiliam veikimui, Tarpininkas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Bilietai.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Tarpininkas turi teisę atsisakyti parduoti ir pristatyti bilietus, jei registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
Tarpininkas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pirkėjui galioja pirkimo momentu paskelbtos ir galiojusios taisyklių sąlygos.

Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Pirkėjo perkamų bilietų kaina pateikiama elektroninės prekybos sistemoje Bilietai.lt prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Bilietų ir/ar kitų paslaugų kainos yra pateikiamos atskirai. Kainos nurodytos su PVM.

Šalių atsakomybė

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą, jei registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys. Tokiu atveju atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Tarpininkas taip pat neatsako už bilietų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

Duomenų tvarkymo taisyklės

Vartotojo registracijos anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tarpininkas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą. Neapribojant to, kas išdėstyta, bet kuris lankytojas arba Pirkėjas besąlygiškai sutinka, kad Tarpininkas gali tvarkyti jo(s) asmens duomenis laikydamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Pagal šias sąlygas Tarpininkas gali tvarkyti tiktai lankytojo arba Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos ji(s) pateikė pirkdama(s) bilietus ar registruodamasi(s) vartotoju Tarpininko elektroninės bilietų prekybos sistemoje. Šių sąlygų kontekste vienintelis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra Tarpininko elektroninės bilietų prekybos sistemos adresu www.bilietai.lt administravimas, įskaitant informavimą apie Tarpininko vykdomas akcijas, jeigu vartotojas užsiprenumeravo naujienlaiškį ir davė išankstinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais. Tarpininkas pirmiau paminėtais tikslais turės teisę perduoti asmens duomenis įmonių grupės, kuriai priklauso Tarpininkas, kitoms įmonėms arba perduoti asmens duomenis Tarpininko bilietų pardavimo sistemos verslą įsigijusiai trečiajai šaliai, tiek įsikūrusiems Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos laikydamasis www.bilietai.lt ir Tarpininko naujienlaiškiuose nurodytų instrukcijų. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis kreipdamasis į Tarpininką. Visus Tarpininko kontaktinius duomenis galima rasti adresu www.bilietai.lt.

Konfidencialumas

Pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimą 2009 m. spalio 27d., Tarpininkas buvo įregistruotas kaip duomenų valdytojas valstybės registre.

Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus renginių paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį bilietų pardavimą ir pristatymą) Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.

Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje

Užsakymo patvirtinimas

Pristatymo būdas:
SMS bilietas(-ai) išsiųsti šiuo numeriu(-iais):
Bilietas(-ai) pridėti prie šios kortelės:
SMS priminimas bus išsiųstas šiuo numeriu(-iais):
()
Sąskaitos nr. Pirkimo data Viso Bilietai Pristatymo būdas